Windykatorzy i komornicy, czyli osoby, które zajmują się odzyskiwaniem długów. Bardzo często uważani są za jedną i tę samą osobę, choć w rzeczywistości to dwie profesje różniące się znacząco od siebie. Każda osoba posiada również inne prawa oraz może wykonywać inne czynności. W tym tekście przedstawiamy zarówno komornika, jak i windykatora, opisujemy, kim są, jakie działania mogą podejmować, aby odzyskać należności i czego robić im nie wolno. Wiedza taka z pewnością przyda się zarówno osobom z zadłużeniami i jak i osobom, które chcą odzyskać swoje pieniądze, aby lepiej chronić swoich praw i interesów.

Dział windykacji

Pierwszym miejscem, gdzie możemy spotkać windykatorów, jest dział windykacyjny, bezpośrednio w danej firmie, w której posiadamy zadłużenie. Przeważnie każda firma np. telekomunikacyjna, pożyczkowa itp. posiada swój dział windykacyjny, który jest odpowiedzialny na windykowanie zaległych należności. Pracownicy, którzy pracują w takich firmach, są zwykłymi pracownikami firmy i osobami prywatnymi w świetle prawa. Nie mają oni żadnych szczególnych uprawnień i nie mogą wykonywać działań, których nie może wykonać zwykły obywatel. Z działem windykacyjnym styczność będziemy mieli, jeśli nasze zadłużenie jest stosunkowo krótkie. Przeważnie konkretne firmy, którym jesteśmy winni pieniądze, samodzielnie zajmują się windykacją i przypominaniem o zadłużeniu przez kilka pierwszych rat opóźnienia. Windykatorzy z działu windykacji w firmach pożyczkowych, bankach itp. zajmują się głównie przypominaniem o zadłużeniu oraz ustaleniem całej sytuacji. Mogą oni np. wykonywać do nas telefony w sprawie opóźnień, przypominać nam e-mailowo czy sms-owo o zadłużeniu czy wysyłać listy do miejsca zamieszkania. Mogą również po kontakcie z nami uzgodnić nowy plan spłaty zobowiązania czy nowe rozwiązania.

Windykatorzy i zewnętrzne firmy windykacyjne

Jeśli sprawa w danej firmie nie zostanie wyjaśniona, a dłużnik po kilku miesiącach opóźnienia nie reguluje zadłużenia, sprawa najczęściej jest przekazywana do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Niektóre firmy samodzielnie windykują zobowiązania aż do sprawy sądowej i przekazania komornikowi zlecenia egzekucji a niektóre w ogóle nie posiadają działu windykacji i od razu zlecają windykowanie długów zewnętrznej firmie, choć jest to raczej rzadkością. Przeważnie i w zdecydowanej największej ilości przypadków po kilku nieudanych próbach odzyskania zadłużenia dług jest przekazywany lub sprzedawany po wypowiedzeniu umowy zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Zewnętrzne firmy windykacyjnej to firmy, które zajmują skupowaniem długów np. hurtowo od banków czy firm telekomunikacyjnych za część ich nominalnej wartości oraz zarabiają na tym, iż odzyskują pełną wartość długu. W firmach takich pracują osoby prywatne i w dalszym ciągu nie mają specjalnych uprawnień. Działania firm windykacyjnych mogą polegać na wysyłaniu sms-ów, e-maili lub listów tradycyjnych. Mogą również kontaktować się z nami telefonicznie, lub osobiście zjawiając się w miejscu zamieszkania. Jako dłużnicy nie musimy rozmawiać z windykatorami, odbierać od nich telefonów czy przedstawiać jakichkolwiek informacji. Firmy windykacyjne mogą za to w ramach prawa przypominać nam o zadłużeniu i nakłaniać nas do zwrócenia długu. Do czynności, które może wykonać windykator, należy np. rozłożenie długu na raty, przyjęcie pieniędzy od dłużnika, ustalenie nowego harmonogramu spłaty czy umorzenie części zadłużenia.

Firmy windykacyjne są czasami najlepszym rozwiązaniem, jeśli posiadamy wierzytelność i to my próbujemy ją odzyskać. Zlecenie odzyskania np. niezapłaconych faktur od kontrahentów czy należności od klientów jest dużo bardziej komfortowe i skuteczne niż samodzielnie próby odzyskania pieniędzy. Jeśli chcemy odzyskać pieniądze, to właśnie firma windykacyjna może w naszym imieniu próbować to zrobić, potrącając np. prowizje czy po prostu opłatę za usługę.

Komornicy

Komornicy to druga grupa osób — tym razem oficjalna, która zajmuje się odzyskiwaniem zażalenia. Jeśli nasz dług został potwierdzony w sądzie i została nadana klauzula wykonalności, może zostać przekazany do komornika. To wierzyciel z wyrokiem sądu zwraca się właśnie do komornika i zleca mu odebranie zadłużenia. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym zajmującym się prawnym odzyskiwaniem długów. Działa on przy sądzie i tylko na podstawie wyroku sądowego. Komornik sądowy może zatem rozpocząć wykonywanie czynności dopiero po uzyskaniu wyroku przez wierzyciela. Z drugiej strony, wierzyciel chcący odzyskać swoje pieniądze, nie może zwrócić się do komornika o pomoc, nie mając sądowego nakazu zapłaty.

Komornicy jako funkcjonariusze publiczni posiadają już specjalne prawa, które dają im pewne przywileje. Komornik sądowy może w sposób “siłowy”, czyli bez naszej zgody odbierać nam majątek na poczet spłaty długów. W praktyce oznacza to, że komornik może zająć nam część pensji, wartościowe przedmioty czy środki z konta. Komornika obowiązują jednak pewne przepisy. Według nich musi na koncie dłużnika pozostawić miesięcznie m. in. ok. 1700 zł, nie może zajmować całości pensji czy przedmiotów ani rzeczy, które są potrzebne do egzystowania np. krzeseł, stołu, łóżka, ubrań itp.

Wyjątek: Wyjątkiem w tej sytuacji są długi alimentacyjne. W takim wypadku, komornik może zająć całą pensję dłużnika oraz wszystkie pieniądze z jego konta bankowego. Drugim wyjątkiem są umowy cywilnoprawne takie jak umowy zlecenia i umowy o dzieło gdzie komornik również może — choć nie musi zajmować całego wynagrodzenia, gdyż w świetle prawa nie jest to stosunek pracy — pracownik — pracodawca, a umowa cywilna.

Wiele osób obawia się działania komornika, które często są przedstawiane w złym świetle. Dzieje się tak m. in. z niewiedzy, przekręcania faktów czy jednostkowych, ale głośnych incydentów, które zdarzać się mogą w każdej branży. Jako dłużnicy, możemy porozumieć się z komornikiem a ten przy zgodzie wierzyciela może np. rozłożyć nasz dług na raty lub ustalić z nami harmonogram spłaty. Z komornikiem możemy również rozmawiać o naszej sytuacji zadłużenia i jego spłaty a neutralne czy pozytywne nastawienie w takich rozmowach z pewnością będzie pomocne w dalszym etapie egzekucji komorniczej. Jeśli uważamy, że komornik przekroczył prawo lub niesłusznie zajął część naszego majątku, możemy do sądu wnieść skargę na działanie komornika i bronić się w taki sposób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here