Dostępne kursy/szkolenia

Nazwa: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001/OHSAS 18001
Nazwa: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001 (OHSAS)
Nazwa: Ergonomia stanowiska pracy
Nazwa: Szkolenie bhp dla pracodawców
Nazwa: Wynagrodzenia za pracę dla początkujących (e-learning)
Nazwa: Wynagrodzenia za pracę dla początkujących (e-learning)
Nazwa: Wynagrodzenia za pracę dla początkujących (e-learning)
Nazwa: Wynagrodzenia za pracę dla początkujących (e-learning)
Nazwa: Wynagrodzenia za pracę dla początkujących (e-learning)
Nazwa: Wynagrodzenia za pracę dla początkujących (e-learning)