Dostępne kursy/szkoleniaKURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO - sanitariusz medyczny Szczegóły
KURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO - sanitariusz medyczny Szczegóły
KURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO - sanitariusz medyczny Szczegóły
PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA Szczegóły
OHSAS 18001+ISO 14001 - kurs Auditorów wewnętrznych Szczegóły
Praktyczne podejście do procesu oceny ryzyka zawodowego w aspekcie wymagań prawnych oraz BHP Szczegóły
Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Szczegóły
Koordynacja prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych - praktyczne rozwiązania Szczegóły
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - podstawy PN-N-18001/BS OHSAS 18001 Szczegóły
Podsumowanie zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Szczegóły