Dostępne kursy/szkolenia

Nazwa: KURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO - sanitariusz medyczny
Nazwa: KURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO - sanitariusz medyczny
Nazwa: KURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO - sanitariusz medyczny
Nazwa: PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
Nazwa: OHSAS 18001+ISO 14001 - kurs Auditorów wewnętrznych
Nazwa: Praktyczne podejście do procesu oceny ryzyka zawodowego w aspekcie wymagań prawnych oraz BHP
Nazwa: Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Nazwa: Koordynacja prac remontowych, budowlanych i inwestycyjnych - praktyczne rozwiązania
Nazwa: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - podstawy PN-N-18001/BS OHSAS 18001
Nazwa: Podsumowanie zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.