Psychologia klienta- warsztat umiejętności handlowych   Powrót

Minimalna ilość uczestników 7 os.
Maksymalna ilość uczestników 20 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Praktyczna analiza zachowań konsumenckich i ich potrzeb. Skuteczne oddziaływanie na klientów oraz radzenie sobie z problemami rozmowy handlowej.
Opis terminu szkolenia
Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane mailowo (kontakt@kccr.pl)
lub telefonicznie 797 458 721, 32 2206826.
Adresaci szkolenia
Szkolenie kierowane jest do osób zawodowo odpowiedzialnych za sprzedaż, kontakt z klientami, kontrakty handlowe, negocjacje, prezentacje produktowe.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane mailowo (kontakt@kccr.pl)
lub telefonicznie 797 458 721, 32 2206826.
Cel szkolenia
Nabycie przez uczestników wiedzy na temat skutecznych rozmów oraz umiejętności koniecznych do prowadzenia efektywnych rozmów z klientami.
Poznanie specyfiki psychologii konsumenckiej pod wpływem oddziaływania różnych procesów marketingowych.
Sprawne wybieranie metod i narzędzi sprzyjających profesjonalnej rozmowie handlowej. 
Poznanie technik asertywnych wpływających na jakość obsługi klienta problematycznego.
Opanowanie wiedzy w zakresie sposobów sprawnego komunikowania się werbalnego i niewerbalnego
Poznanie tajników efektywnej komunikacji.
Podniesienie umiejętności sprawnego i efektywnego komunikowania się.
Program szkolenia
Zachowania klienta- czego się spodziewać i jak nad nimi panować (przykłady i analiza)?
Osoby obecne w procesie decyzyjnym i zakupowym klienta (specyfikacja)
Dysonans pozakupowy (skutki i minimalizacja)
Czynniki wpływające na postępowanie klienta (potrzeby, motywy)- rozpoznanie poprzez przeformułowanie (ujęcie warsztatowe)
Komunikacja handlowa- jak wyrażać sympatię w pracy z klientem poprzez budowanie optymizmu (ujęcie warsztatowe)
Cechy trudnego klienta i asertywne radzenie sobie z nim- komunikacja pozytywna w sprzedaży (ujęcie warsztatowe)
Techniki wywierania wpływu w komunikacji handlowej (techniki, zasady, metody)- radzenie sobie z manipulacją klienta (ujecie warsztatowe)
Standardy obsługi bezpośredniej i telefonicznej (przykłady)
Techniki asertywne wykorzystywane w konkretnych przykładach (ujęcie warsztatowe)
Opis metodyki szkolenia
Szkolenie ma charakter warsztatowy, wykorzystujący aktywne metody angażujące wszystkich uczestników. Ponad 75% programu szkoleniowego to stosowane ćwiczenia umiejętności w danym zakresie tematycznym. Spotkania prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, metody kuli śnieżnej, dyskusji moderowanej i innych. 

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Otrzymywane przez uczestników materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
szkolenie, dwudaniowy obiad, indywidualne drukowane materiały dydaktyczne i ćwiczenia, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek, bufet kawowy, opcjonalnie- indywidualne konsultacje po zakończeniu szkolenia
Warunki ukończenia szkolenia
obecność na szkoleniu
Katarzyna Gaszka , tel 797458721 , kontakt@kccr.pl