Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany   Powrót

Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Opis szkolenia jest dostępny na stronie www.effectgroup.pl
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się zakupami towarów i usług, takich jak:
· kupcy
· specjaliści ds. zakupów lub zaopatrzenia
· managerowie ds. zakupów lub zaopatrzenia
Forma przyjmowania zgłoszeń
Wpisanie na listę uczestników szkolenia następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.effectgroup.pl
Program szkolenia
Negocjacje kontraktowych warunków współpracy

Negocjacji zakupowe prowadzone przez zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycji w hierarchii służbowej:

Negocjacje zakupowe prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego (alternatywnie):

Narzędzia skutecznego polepszania swojej pozycji negocjacyjnej

Przebieg, strategie i techniki w poszczególnych fazach negocjacji zakupowych oraz obrona przed technikami stosowanymi przez sprzedających
Efektywne narzędzia komunikacji w negocjacjach zakupowych

Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego
Procedura profesjonalnego przygotowania się do negocjacji zakupowych czyli właściwe przygotowanie gwarancją sukcesu

Istota, charakterystyka i aspekty negocjacji zakupowych
Opis metodyki szkolenia
Przewidywane zajęcia realizowane będą w formie dwudniowych warsztatów, z wykorzystania środków audiowizualnych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli zarówno możliwość zapoznania się z pewnymi ustaleniami teoretycznymi (wykłady, dyskusje grupowe, testy i kwestionariusze), jak też doskonalenia swoich umiejętności od strony praktycznej (gry symulacyjne, ćwiczenia praktyczne, grupy kreatywne, burze mózgów, modelowanie efektywnych zachowań z wykorzystaniem kamery video poprzez tzw. scenki). Pewna część czasu zostanie poświęcona również na superwizję własnych trudności pojawiających się w trakcie pracy z dostawcami.
Krzysztof Cegielski , tel 225335025