Kurs komputerowy poziom podstawowy ECDL BASE   Powrót

Program kursu obejmuje swym zakresem następujące tematy:

Podstawy pracy z komputerem:

komputer i sprzęt
pulpit, ikony, ustawienia
efekty pracy
zarządzanie plikami
sieci
bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy pracy w sieci:

zasady przeszukiwania internetu
przegladanie Internetu
informacje uzyskane z Internetu
pojecia związane z komunikacją
używanie poczty elektronicznej
Przetwarzanie tekstów:

praca z aplikacją
tworzenie dokumentu
formatowanie
obiekty
korespondencja seryjna
przygotowanie wydruków
Arkusze kalkulacyjne:

uzycie aplikacji
komórki
zarządzanie arkuszami
reguły i funkcje
fomatowanie
wykresy
formatowanie arkusza
Po zakończeniu 60 godzin lekcyjnych kursu uczestnicy przystepują do egzaminu ECDL BASEGrupa docelowa

Grupą docelową kursów są osoby w wieku 25 lat i więcej z niskimi kwalifikacjami (do ISCED 3 włącznie), które uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie wielkopolskim a w przypadku osób bezdomnych przebywaja w tym województwie. Kursy skierowane są do osób biernych zawodowo, pracujacych (w tym rolników), bezrobotnych. Wsparcie skierowane jest również do osób niepełnosprawnych oraz osób pochodzących z obszarów małych miast i wsi.Opis warunków uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przejście następującej ścieżki kwalifikacji: 

Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w formie deklaracji uczestnictwa w projeckie, formularza rejestracyjnego i innych dokumentów weryfikujących spełnienie kryteriów dostępu do projektu. W dalszej kolejności nastąpi określenie kompetencji TIK na podstawie wypełnionego testu online. Kandydat przystępujący do kursu musi również zaakceptować regulamin oraz oświadczenia uczestnictwa w projekcie.

Trol InterMedia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa Osoba do kontaktu: Beata Grzewka Telefon 61 2229156 E-mail beata@trol.pl Fax 61 2229191