Kurs Pracownik administracyjno-biurowy (e-learning)   Powrót

Skrócony opis szkolenia
Kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi administracyjno-biurowej firm i instytucji. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, zawartym w każdej lekcji, kurs oprócz wiedzy teoretycznej pozwala na uzyskanie umi
Opis terminu szkolenia
Kurs można rozpocząć w dowolnym czasie.
Adresaci szkolenia
Kurs przeznaczony dla osób pragnących podjąć pracę w charakterze pracownika biurowego lub asystencko-sekretarskim
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są emailowo
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze pracownika biurowego.
Program szkolenia
1. Organizacja pracy biurowej
2. Techniczne wyposażenie miejsca pracy
3. Prowadzenie dokumentacji biurowej 
4. Redagowanie pism
5. Przepływ informacji w biurze
6. Komunikacja jako warunek skutecznego działania 
7. Kultura pracownika biurowego
8. Obsługa klienta 
9. Organizacja czasu pracy
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze
11. Elementy prawa administracyjnego
12. Elementy prawa pracy
Opis metodyki szkolenia
elearning
Warunki ukończenia szkolenia
Warunkiem ukończenia kursu jest pozytywne zaliczenie testu końcowego
Małgorzata , tel 663904349