Efektywne negocjacje   Powrót

 • Minimalna ilość uczestników 2 os.
  Maksymalna ilość uczestników 12 os.
  Zakwaterowanie nie
  Wyżywienie nie
  Materiały dydaktyczne tak


  Skrócony opis szkolenia
  To warsztat z praktycznych umiejętności negocjowania. Szkolenie pokazuje różnice i zależności między zjawiskami występującymi w procesie sprzedaży i tym samym wpływającymi na wysokość uzyskanej marży dla właściciela.
  Adresaci szkolenia
  - Kierownicy sprzedaży - Przedstawiciele handlowi
  Forma przyjmowania zgłoszeń
  email z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.credo.edu.pl na adres credo@credo.edu.pl
  Cel szkolenia
  Dostarczenie uczestnikom narzędzi, wiedzy i umiejętności do efektywnych negocjacji w sytuacjach pracy handlowca obejmujące:
  · strategie negocjacyjne
  · etapy procesu negocjacji.


  KORZYŚCI DLA FIRMY I UCZESTNIKÓW 

  · Aktywne pokazanie podobieństw i różnic pomiędzy: sprzedawaniem, kupowaniem a negocjowaniem
  · Zespołowe zastosowanie typowych strategii negocjacyjnych
  · Wspólna ocena stylu własnych zachowań podczas negocjacji handlowych
  · Twórcze zdobycie narzędzi do efektywnych negocjacji, czyli takich aby nie dopuścić do strat własnej firmy, a zarazem nie zniechęcić klienta.
  · Osobista możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  · Dynamiczne zajęcia prowadzone przez inspirującego i praktycznego trenera.
  Program szkolenia
  1. Podstawowe pojęcia- podobieństwa i różnice
  a. Kupowanie
  b. Sprzedawanie
  c. Negocjowanie

  2. Strategie negocjacyjne:
  a. wygrany-przegrany
  b. przegrany-wygrany
  c. przegrany-przegrany
  d. wygrany-wygrany

  3. Struktura negocjacji:
  a. przygotowanie
  b. plan wspólnego zwycięstwa
  c. targ negocjacyjny
  d. taktyki negocjacyjne (mierz wysoko, ustępuj powoli, coś za coś)
  e. finalizacja negocjacji
  f. działania po negocjacjach
  Opis metodyki szkolenia
  Szkolenie ma charakter warsztatowy:
  60% zajęć to twórcza praca w grupach
  40% zajęć to dynamiczne wykłady
Przemysław Siwula , tel 606221100 , credo@credo.edu.pl