Dochodzenie i załatwianie reklamacji w 2015 roku.   Powrót

Minimalna ilość uczestników 5 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie opcja
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Jak radzić sobie z problemami przy reklamacjach wg. nowego prawa.
Praktyczne porady dotyczące współpracy z konsumentem (b2c) i pomiędzy firmami (b2b).
Opis terminu szkolenia
Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 218 93 00/01.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 770 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, konsultacje po szkoleniu przez Internet, obiad, przerwy kawowe. 
Cena po okresie promocji wynosi: 870 zł. + 23% VAT. 

RABATY przy zgłoszeniu: 2osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Oferta dla Mikro i Małych Firm (SPECJALNA CENA):
- 590 zł. netto - DLA MAŁYCH FIRM (zatrudnienie poniżej 50 osób, łączy się z rabatami)
- 490 zł. netto - DLA MIKRO FIRM (zatrudnienie poniżej 10 osób, (nie łączy się z rabatami)

Zakwaterowanie: zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.
Adresaci szkolenia
Wszystkie osoby zajmujące się zgłaszaniem i załatwianiem reklamacji.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenie w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 218 93 00/01 lub pobranie formularza ze strony www.atl.edu.pl
Cel szkolenia
Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i praktyczne rady:

- Jak dostosować swoje procedury do nowych uregulowań prawnych w sferze b2c i b2b w 2015 r.?

- Jak zwiększyć skuteczność dochodzenia reklamacji wobec klientów biznesowych (dostawców)?

- Jak sprawnie posługiwać się uzasadnieniami prawnymi, zwyczajami, terminami i dokumentami, żeby kontrahent szybciej uznał reklamację? 

- Jak sprawnie załatwiać reklamacje zgłaszane przez konsumentów i klientów biznesowych, żeby nie ponieść strat finansowych i wizerunkowych?

- Jak zwalniać się od odpowiedzialności, skutecznie argumentując swoje stanowisko i nie tracąc klienta?

- Jak sporządzić poprawną dokumentację reklamacyjną?

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 218 93 00/01.
Program szkolenia
1. ZABEZPIECZANIE MOŻLIWOŚCI SKUTECZNYCH REKLAMACJI.
- Na czym polega odpowiedzialność z mocy prawa (rękojmia) a na czym odpowiedzialność umowna (gwarancja)? Co zmieniło się w tym zakresie od 2015 r.?
- Jaka jest możliwość zmian i kształtowania warunków rękojmi i gwarancji w sferze biznesowej i w sferze konsumenckiej?
- Czy można powołać się na reklamę (w tym katalog, ulotkę), zgłaszając reklamacje? 
- Gdzie szukać uzasadnień reklamacji, a gdzie zwolnienia od odpowiedzialności i które z postanowień są ważniejsze?
- Do kogo zgłaszać reklamacje? Kiedy odpowiada sprzedawca, a kiedy producent?
- Jakich terminów należy bezwzględnie przestrzegać? Ile jest czasu na zajęcie stanowiska?
- Na czym polega ”dualność” systemu reklamacyjnego w 2015 roku? Które z przepisów stosować do konkretnych sytuacji?
- Kiedy konsument powinien dochodzić reklamacji na bazie Ustawy o sprzedaży konsumenckiej a kiedy na bazie rękojmi w prawie cywilnym? Jakie są w tych sytuacjach konsekwencje dla sprzedawcy?
- Kiedy firma będzie miała wobec dostawcy rok, a kiedy dwa lata rękojmi? 
- Jak firmę można pozbawić rękojmi i jak może przed tym się bronić, nawet pomimo zgody w umowie?
- Kiedy wyłączenie rękojmi w oświadczeniu gwarancyjnym jest nieskuteczne, a kiedy skuteczne?

2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z DOWODZENIEM ZASADNOŚCI REKLAMACJI.
- Co to jest wada tkwiąca w samym towarze, a co to jest wada ukryta?
- Jak uzasadnić brak zgodności towaru z umową?
- Na czym polega wada istotna? Jaka jest interpretacja sądowa pojęcia ”wady istotnej”?
- Jak obalić twierdzenie, że wada jest nieistotna, bo jest wadą naprawialną?
- Czy wada estetyczna może być wadą istotną (interpretacja sądowa)?
- Czego może żądać kupujący, gdy wada jest istotna?
- Czy skuteczne są reklamacje zgłaszane w przypadku wad nieistotnych?
- Jak zabezpieczyć się przed kupowaniem towaru ”w celu jednorazowego użycia i zwrotu”? 
- Kiedy zgłoszenie wady nie jest reklamacją i jak postąpić w takiej sytuacji?
- Jak rozstrzygnąć problem, gdy zdania klienta i sprzedawcy odnośnie wady są odmienne?

3. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZE ZWROTEM TOWARÓW.
- W jakich sytuacjach możliwy jest zwrot towaru, w którym nie wystąpiła wada?
- Jakie są terminy, w których zwrot towaru bez wady jest możliwy? Kiedy termin taki ulega rozszerzeniu ponad 26-krotnie? 
- Kiedy odstąpienie od umowy nie jest możliwe?
- Jak ująć kwestię zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) w regulaminie sprzedaży przez internet? O czym należy poinformować konsumenta?
- Jakie prawa ma firma kupująca przez Internet? Czy odstąpienie od umowy jest wówczas możliwe?
- Jak można bronić się przed zwrotem towaru noszącego ślady użytkowania?
- Kiedy można obronić się przed zwrotem towaru wadliwego (odstąpieniem od umowy)?

4.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z ZAŁATWIANIEM REKLAMACJI.
- Jakie terminy ma sprzedawca wobec konsumenta i firma wobec drugiej firmy na odpowiedź oraz na załatwienie reklamacji, w tym na naprawę?
- Czy sprzedawca musi uznać żądanie wymiany wadliwego towaru na nowy, jeżeli byłby skłonny do jego naprawy?
- Kiedy sprzedawca może sam zaproponować sposób załatwienia reklamacji, a kiedy jest zmuszony podporządkować się decyzji klienta?
- Kiedy klienta można odesłać do producenta a kiedy do wyspecjalizowanego serwisu?
- Jaki jest tryb załatwiania reklamacji dla towarów z określonym terminem przydatności do uzycia?
- Jak bronić się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów lub odpowiedzialnością za szkodę po stronie klienta?
- Jak…? czy…? kiedy? - odpowiedzi na problemy zgłaszane przez uczestników

5.STUDIA PRZYPADKÓW.
- Dobór argumentów prawnych i analiza drogi postępowania w konkretnych przypadkach reklamacyjnych
Opis metodyki szkolenia
Wykład, studium przypadków.

Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce. 

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet. 

Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.
Zakres usług wchodzących w szkolenie
Podczas szkolenia otwartego zapewniamy:
- wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, 
- uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
- materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis),
- możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu,
- zaświadczenie ukończenia szkolenia,
- obiad,
- przerwy kawowe.
Jerzy Kośmider , tel 222189300 , atl@atl.edu.pl