Czas pracy kierowców (elearning)   Powrót

Minimalna ilość uczestników 1 os.
Maksymalna ilość uczestników 1000 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie nie
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
http://hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=424&cntnt01returnid=45
Opis terminu szkolenia
szkolenie można odbyć w dowolnym czasie i miejscu (z dostepem do internetu)
Adresaci szkolenia
właściciele i managerowie w firmach transportowych. Kadrowi w firmach zatrudniających kierowców.
Forma przyjmowania zgłoszeń
Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową (szkolenia@hensen.pl) lub faksową (22-490-51-79)
Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników ze specyfiką czasu pracy kierowców
Program szkolenia
· Pozostawanie w dyspozycji

· Tygodniowy i przeciętnie tygodniowy czas pracy

· Czas prowadzenia pojazdu

· Dyżur

· Odpoczynki z rozporządzenia 561

· Odpoczynki w ustawie o czasie pracy kierowców

· Dodatkowe przerwy w pracy – rozporządzenie

· Przerwy w pracy – ustawa

· Odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia 561

· Systemy czasu pracy

· Rozkłady czasu pracy

· Nadgodziny

· Praca w porze nocnej

· Niedziele i święta

· Odrębności w stosunku do kierowcy ”samochodu osobowego”

· Obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania kierowców

· Ewidencja czasu pracy

· Czas pracy kierowców niebędących pracownika
Opis metodyki szkolenia
wykład + pytania i odpowiedzi drogą e-mail
Zakres usług wchodzących w szkolenie
www.hensen.pl
Warunki ukończenia szkolenia
opłacenie szkolenia (99,63 zł brutto)
Janina Sawicka , tel 507695003 , szkolenia@hensen.pl