Bezpłatne szkolenie z języka angielskiego   Powrót

Ramowy program usługi

Szkoła Językowa BRITISH SCHOOL RZESZÓW zaprasza na
BEZPŁATNE SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 31.05.2018
W ramach kursu uczestnicy:
- biorą udział w bezpłatnym kursie języka angielskiego
- otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe
- biorą udział w bezpłatnym egzaminie certyfikacyjnym KET i w przypadku pozytywnego wyniku otrzymują certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie A</p>

Oferujemy realizację szkoleń z języka angielskiego na poziomie A1+A2 oraz A2 w następujących wymiarach:
- kurs na poziomie A1 + A2 - w wymiarze 240 godzin
- kurs na poziomie A2 - w wymiarze 120 godzin
Rekrutacja odbywa się do 31 stycznia 2017r.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!

Grupa docelowa:
- mieszkańcy miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego
- wiek 25-49 lat (wykształcenie maksymalnie średnie) lub
- wiek 50 lat i więcej (dopuszczalne wykształcenie wyższe)
- osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub
- osoby niepełnosprawne lub
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez minimum 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej www.britishschool.pl/rzeszów w zakładce Projekty Unijne. Kontakt: BRITISH SCHOOL RZESZÓW, ul. Hetmańska 56 tel. 17 852 52 55 kom. 515 130 122 mail: rzeszow@britishschool.pl